Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 52/2007 z 24.08.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 23—24.08.2007 roku 200 akcji ATM S.A. po średniej cenie 130,90 zł oraz 370 praw do akcji ATM S.A. po średniej cenie 130,49 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu