Publiczna oferta akcji mPay S.A.

Raport bieżący 56/2007 z 05.10.2007

mPay S.A przewiduje przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Umowa w tej sprawie została w dniu wczorajszym podpisana przez mPay S.A. z Domem Maklerskim IDMSA.
mPay S.A. należy do grupy kapitałowej Emitenta. Prawie 100% akcji mPay S.A. należy do spółki mPay International sp. z o.o., w której Emitent posiada udział 60%.

Publiczna oferta akcji ma na celu pozyskanie przez mPay S.A. kapitału obrotowego na szybki rozwój systemu płatności mobilnych mPay w Polsce. W ramach planowanej oferty publicznej przewidywana jest także sprzedaż części akcji w mPay S.A. przez spółkę mPay International, która pozyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznaczy na nakłady związane z wprowadzaniem systemu płatności mobilnych w innych krajach.

Konieczność pozyskania kapitału przez mPay i mPay International pozostaje w związku z pomyślnym wdrożeniem usługi płatności mobilnych w Polsce i dużym zainteresowaniem tą formą płatności za granicą. Doprowadzenie do powszechności stosowania systemu mPay poprzez rozwój sieci punktów akceptujących płatności mPay oraz szybkie rozszerzanie liczby użytkowników finansowane będą poprzez pozyskanie środków w spółce mPay i mPay International, bez obciążenia kapitału obrotowego ATM S.A.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu