Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 59/2007 z 11.10.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 08—11.10.2007 roku 1100 akcji ATM S.A. po średniej cenie 134,44 zł oraz 1000 praw do akcji ATM S.A. po średniej cenie 134,11 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu