Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

Raport bieżący 60/2007 z 16.10.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2007 roku podjął uchwały w sprawie:

1) wyznaczenia ostatniego dnia notowań praw do akcji serii H na dzień 16 października 2007 roku,

2) dopuszczenia i wprowadzenia z dniem 17 października 2007 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.204.358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii H Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 października 2007 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLATMSA00013”.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu