Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 63/2007 z 24.10.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu 24.10.2007 roku 1000 akcji ATM S.A. po średniej cenie 128,00 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu