Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący 64/2007 z 29.10.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ATM S.A. objęła 36 udziałów spółki Impulsy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zbywającymi udziały są osoby fizyczne, aktualni udziałowcy spółki Impulsy sp. z o.o.

Udziały zostały objęte za łączną kwotę 2 304 000 zł, a ich łączna wartość nominalna wynosi 72 000 zł. Udziały zostały opłacone w gotówce, a źródłem finansowania transakcji były środki własne Emitenta.

Pomiędzy spółką Impulsy sp. z o.o. a Emitentem oraz jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie istniały jakiekolwiek powiązania.

Kryterium będące podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące stanowi przekroczenie 20 % wartości kapitału zakładowego spółki Impulsy sp. z o.o.

Objęte przez Emitenta udziały mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki Impulsy sp. z o.o. po objęciu udziałów wynosi 72 % oraz Emitent posiada 72 % głosów na jej zgromadzeniu wspólników.

Impulsy sp. z o.o. od kilkunastu lat świadczy usługi na rynku informatyki medycznej w Polsce, m.in. współpracowała przy sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań m.in. IBM, Spin i ABG-Spin. Spółka obsługuje w tym zakresie kilkadziesiąt szpitali i przychodni w Polsce. Impulsy specjalizują się we wdrożeniach i utrzymaniu systemów typu HIS (Hospital Information Systems), koncentrując się przede wszystkim na wdrożeniach dedykowanego oprogramowania dla służb medycznych oraz na konsultingu w tym zakresie. Spółka jest znana ze swej solidności i kreatywności przy rozwiązywaniu problemów. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym, doskonale orientując się w jego rosnących potrzebach i sposobach ich zaspokajania.

Przewiduje się, że Impulsy sp. z o.o. osiągną w 2007 r. ok. 3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,5 mln zł zysku netto. Roczna dynamika wzrostu w następnych latach, szczególnie przy współpracy z pozostałymi spółkami grupy kapitałowej ATM, powinna być co najmniej dwucyfrowa.

Nabycie spółki Impulsy związane jest z przygotowaniem przez ATM kompletnej oferty usług teleinformatycznych dla jednostek publicznej i prywatnej służby zdrowia. ATM, wraz ze swoją grupą kapitałową, zamierza być jedną z wiodących spółek oferujących rozwiązania dla tego rynku. Już dziś ATM oferuje produkty z zakresu telekomunikacji i integracji systemowej dla rynku medycznego, wychodząc naprzeciw pojawiającemu się zapotrzebowaniu.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu