Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9.11.2007 r.

Raport bieżący 65/2007 z 31.10.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2007 roku.

Zarząd zwraca uwagę na zawężenie w projekcie uchwały nr 14/2007 ilości warrantów subskrypcyjnych i ilości akcji serii B emitowanych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do 1 mln sztuk, w stosunku do górnego limitu zapowiedzianego w programie obrad (Raport Bieżący nr 62/2007), który został określony na 3 mln sztuk.

Szczegółowe uzasadnienie proponowanej zmiany znajduje się na stronach internetowych Emitenta: Informacje dodatkowe

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu

Projekty uchwał jako pliki PDF: