Rozszerzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Raport bieżący 69/2007 z 14.11.2007

W dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja, że Rada Ministrów wydała rozporządzenie zezwalające na rozszerzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o podstrefę Warszawa Grochowska, na której działalność prowadzi ATM S.A.

Zezwolenie zostało wydane w wyniku inicjatywy ATM mającej na celu stworzenie warunków do powstania w Warszawie Centrum Innowacji, które gromadziłoby w jednym miejscu w Warszawie firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. W takim Centrum można by zgromadzić zespoły wybitnych inżynierów i naukowców, opracowujących nowoczesne rozwiązania w telekomunikacji i informatyce, mające zastosowanie w kraju i na świecie.

Uzyskanie decyzji o rozszerzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczyna nowy, ambitny projekt realizowany przez ATM. Jego pierwszym etapem będzie podpisanie odpowiedniej umowy ze spółką zarządzającą ŁSSE, a następnie przygotowanie i realizacja inwestycji związanych z budową nowych obiektów biurowych z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem przeznaczonymi do funkcjonowania innowacyjnych firm teleinformatycznych. Przewiduje się, że łączne nakłady na budowę Centrum Innowacji mogą sięgnąć 380 mln zł w przeciągu następnych 10 lat. Sposób finansowania budowy Centrum Innowacji będzie rozpatrzony po podpisaniu stosownych umów określających warunki działalności w Strefie. Przychody będą powstawały w wyniku obsługi teleinformatycznej firm zaproszonych do działalności w Centrum, własnej działalności innowacyjnej ATM S.A. oraz jej spółek zależnych. Dla wszystkich firm funkcjonujących w Strefie istotne znaczenie będą miały ulgi w podatku dochodowym, adekwatne do poczynionych w Strefie nakładów inwestycyjnych.

Więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia Spółka przedstawia na swoich: stronach internetowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu