Status agenta rozliczeniowego dla mPay S.A.

Raport bieżący 07/2007 z 30.01.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że spółka zależna mPay S.A., decyzją prezesa Narodowego Banku Polskiego, uzyskała zgodę na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych, a tym samym uzyskała status Agenta Rozliczeniowego. W wyniku uzyskanej decyzji NBP, mPay S.A., jako pierwszy podmiot w Polsce, posiada taki status w odniesieniu do realizacji płatności mobilnych.

Uzyskane uprawnienia pozwalają spółce na rozpoczęcie publicznego świadczenia usług m płatności na rynku krajowym. Usługi te będą świadczone w oparciu o autorskie, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz własne zgłoszenia patentowe w 57 krajach. Rozwiązania te pozwalają na wykorzystanie każdego dostępnego na rynku modelu telefonu komórkowego, jak również przystosowane są do nowych rozwiązań, takich jak promowana przez organizację VISA i koncern Nokia technologia telefonów NFC (ang. Near Field Communication).

Tym samym mPay S.A. rozpoczyna komercyjne świadczenie usług, które juz wkrótce przyniosą pierwsze przychody. Ich wielkość nie jest na razie znana, ze względu na unikalność tego rodzaju usług, chociaż szacunki ekspertów co do wzrostu rynku m-płatności w świecie są bardzo optymistyczne.

mPay S.A. spodziewa się pierwszych przychodów ze świadczenia usług płatności mobilnych w zakresie tzw. płatności uciążliwych, mikropłatności (automaty z napojami, transport, parkowanie) oraz płatności w systemach sprzedaży elektronicznej. Przewiduje się, że jednym z pierwszych zastosowań m-płatności będzie możliwość zapłaty w systemie mPay za usługi typu wideo-na–żądanie (VOD). Wygoda jaką daje możliwość dokonywania płatności telefonem komórkowym nadaje kompletnie inny wymiar usługom świadczonym przez inną spółkę zależną od ATM: Cineman sp. z o.o. Usługi mPay wpisują się także w inne innowacyjne projekty prowadzone w spółkach grupy kapitałowej ATM, stając się przykładem realizacji strategii ATM w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych usług dodanych do telekomunikacji.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu