Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 70/2007 z 15.11.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez osobę blisko związaną z wiceprezesem zarządu w dniach 30.10.—14.11.2007 roku 189 akcji ATM S.A. po średniej cenie 106,54 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu