Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 71/2007 z 19.11.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona w dniach 14—19.11.2007 roku 500 akcji ATM S.A. po średniej cenie 97,14 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu