Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 73/2007 z 03.12.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona w dniach 27.11—03.12.2007 roku 500 akcji ATM S.A. po średniej cenie 94,82 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu