Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 74/2007 z 11.12.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona w dniach 4—10.12.2007 roku 500 akcji ATM S.A. po średniej cenie 94,19 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu