Data Numer Raport
31.12.2008 54/2008 Zawarcie umowy z animatorem emitenta
18.12.2008 53/2008 Informacja o nabyciu akcji
12.12.2008 52/2008 Przyznanie dofinansowania
08.12.2008 51/2008 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
28.11.2008 50/2008 Informacja o nabyciu akcji
18.11.2008 49/2008 Informacja o nabyciu akcji
14.11.2008 48/2008 Informacja o nabyciu akcji
23.10.2008 47/2008 Nabycie akcji własnych
17.10.2008 46/2008 Nabycie akcji własnych
14.10.2008 45/2008 Informacja o nabyciu akcji
10.10.2008 44/2008 Nabycie akcji własnych
04.10.2008 43/2008 Informacja o nabyciu akcji
03.10.2008 42/2008 Nabycie akcji własnych
26.09.2008 41/2008 Nabycie akcji własnych
13.08.2008 40/2008 Wybór biegłego rewidenta
25.07.2008 39/2008 Nabycie akcji własnych
18.07.2008 38/2008 Nabycie akcji własnych
11.07.2008 37/2008 Nabycie akcji własnych
11.07.2008 36/2008 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
04.07.2008 35/2008 Nabycie akcji własnych
27.06.2008 34/2008 Nabycie akcji własnych
25.06.2008 33/2008 Zamiar przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości przy skupie akcji własnych
23.06.2008 32/2008 Objęcie udziałów w spółce zależnej
23.06.2008 31/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
20.06.2008 30/2008 Nabycie akcji własnych
13.06.2008 29/2008 Nabycie akcji własnych
11.06.2008 28/2008 Nabycie akcji własnych
10.06.2008 27/2008 Nabycie akcji własnych
09.06.2008 26/2008 Nabycie akcji własnych
06.06.2008 25/2008 Nabycie akcji własnych
05.06.2008 24/2008 Nabycie akcji własnych
05.06.2008 23/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
05.06.2008 22/2008 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
04.06.2008 21/2008 Nabycie akcji własnych
03.06.2008 20/2008 Nabycie akcji własnych
02.06.2008 19/2008 Nabycie akcji własnych
30.05.2008 18/2008 Nabycie akcji własnych
29.05.2008 17/2008 Nabycie akcji własnych
27.05.2008 16/2008 Oferta akcji mPay S.A.
21.05.2008 15/2008 Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
19.05.2008 14/2008 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2008 r.
14.05.2008 13/2008 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
14.05.2008 12/2008 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
29.04.2008 11/2008 Informacja o nabyciu akcji
28.03.2008 10/2008 Informacja o zbyciu akcji
26.03.2008 09/2008 Zarejestrowanie spółki zależnej Centrum Innowacji ATM sp. z o.o.
29.01.2008 08/2008 Zawarcie umowy przez spółkę zależną – mPay S.A. z P4 sp. z o.o.
28.01.2008 07/2008 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
28.01.2008 06/2008 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
20.01.2008 05/2008 Szacunkowe wyniki skonsolidowane za 2007 r.
15.01.2008 04/2008 Informacja o nabyciu akcji
14.01.2008 03/2008 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r.
08.01.2008 02/2008 Komentarz Zarządu do bieżących notowań akcji
04.01.2008 01/2008 Uchwała KDPW SA w sprawie splitu akcji Spółki