Uchwała KDPW SA w sprawie splitu akcji Spółki

Raport bieżący 01/2008 z 04.01.2008

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ATM S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie, działając na podstawie par. 86 oraz par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Uchwałą Nr 2/08 z dnia 3 stycznia 2008 roku postanowił, że w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki ATM S.A., dzień 10 stycznia 2008 roku będzie dniem podziału 4 500 000 akcji spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 7,60 każda, oznaczonych kodem PLATMSA00013 na 36 000 000 akcji Spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 0,95 każda.

Uchwałą tą stwierdzono również, że od dnia 10 stycznia 2008 r. kodem PLATMSA00013 oznaczonych będzie 36 000 000 akcji Spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 0,95 każda.

Pierwsze notowanie akcji odbędzie się 10 stycznia 2008 roku.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu