Informacja o zbyciu akcji

Raport bieżący 10/2008 z 28.03.2008

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o zbyciu przez członka Rady Nadzorczej, Tomasza Tuchołkę w dniach 20—25.03.2008 roku 8259 akcji ATM S.A. po średniej cenie 7,14 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu