Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 11/2008 z 29.04.2008

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce, na skutek którego Millennium FIO Akcji, Millennium FIO Zrównoważony, Millennium FIO Stabilnego Wzrostu oraz Millennium FIO Małych i Średnich Spółek zarządzane przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku nabycia w dniu 28 kwietnia 2008 roku 112 000 sztuk akcji ATM S.A., posiadają łącznie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji posiadanych przez Fundusze Millennium przed zmianą udziału wynosiła 1 710 912 sztuk, co stanowiło 4,75% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 1 710 912 (4,75%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki wynosi 1 822 912 sztuk, co stanowi 5,06% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 1 822 912 (5,06%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu