Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Raport bieżący 13/2008 z 14.05.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że raport roczny Emitenta za 2007 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za 2007 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2008 r., a nie 26 maja 2008 r., jak wskazano w raporcie bieżącym nr 3/2008 z 14 stycznia 2008 r.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu