Oferta akcji mPay S.A.

Raport bieżący 16/2008 z 27.05.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W dniu dzisiejszym wpłynęła do zarządu ATM S.A. oficjalna informacja o zamiarze wprowadzenia mPay S.A., spółki zależnej od Emitenta, na rynek NewConnect. Według otrzymanej informacji debiut na NewConnect będzie poprzedzony ofertą prywatną nowo emitowanych akcji mPay S.A., która zostanie skierowana do wyselekcjonowanej grupy maksymalnie 99 inwestorów, wybranych spośród wszystkich zainteresowanych ofertą spółki. Wybór inwestorów nastąpi w drugiej połowie czerwca. mPay S.A. zamierza pozyskać z emisji ok. 20 mln złotych, które przeznaczone będą na rozwój spółki, w szczególności marketing, edukację użytkowników, budowę oraz promocję kanałów sprzedaży.

Pierwsze notowanie przewidziane jest na przełomie czerwca i lipca.

Autoryzowanym doradcą wprowadzającym mPay na rynek NewConnect jest Saski Partners Sp. z o.o. Sp. k.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu