Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r.

Raport bieżący 03/2008 z 14.01.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ATM S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2008:

raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2007 r. — skonsolidowany — 25 lutego 2008 r.
  • za I kwartał 2008 r. — skonsolidowany — 12 maja 2008 r.
  • za II kwartał 2008 r. — skonsolidowany — 11 sierpnia 2008 r.
  • za III kwartał 2008 r. — skonsolidowany — 07 listopada 2008 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. — 26 września 2008 r.
    raport roczny Emitenta za 2007 r. — 26 maja 2008 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2007 r. — 26 maja 2008 r.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu