Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Raport bieżący 31/2008 z 23.06.2008

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie — wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje wykaz informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku, podanych do publicznej wiadomości w roku 2007. Wykaz informacji zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.

Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki, przy ul. Grochowskiej 21a w Warszawie. Wszystkie wymienione raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.atm.com.pl

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu