Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący 36/2008 z 11.07.2008

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce, na skutek którego Fundusze PKO/CREDIT SUISSE zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku zbycia w dniu 8 lipca 2008 roku 68 966 sztuk akcji ATM S.A., posiadają poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Fundusze PKO/CREDIT SUISSE wynosiła 1 847 313 sztuk, co stanowiło 5,13% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 1 847 313 (5,13%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki wynosi 1 778 347 sztuk, co stanowi 4,94% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 1 778 347 (4,94%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu