Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 04/2008 z 15.01.2008

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu w dniach 04.12.—20.12.2007 roku przez osobę blisko związaną z wiceprezesem zarządu 187 akcji ATM S.A. po średniej cenie 74,30 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu