Nabycie akcji własnych

Raport bieżący 42/2008 z 03.10.2008

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od Beskidzkiego Domu Maklerskiego realizującego zakup akcji ATM S.A. na rzecz Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z powziętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją w dniach 29.09-03.10.2008 r. Spółka nabyła w systemie notowań ciągłych 16 892 akcji własnych po średniej cenie 6,34 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,95 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniach 29.09-03.10.2008 r. akcji wynosi 16 047,40 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,047% kapitału zakładowego i daje 16 892 głosów (0,047%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu