Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 43/2008 z 04.10.2008

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu — Tadeusza Czichona w dniach 29.09-03.10.2008 roku 7833 akcji ATM S.A. po średniej cenie 6,30 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu