Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 48/2008 z 14.11.2008

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Prezesa Zarządu — Romana Szweda w dniach 20.10-13.11.2008 roku łącznie 27089 akcji ATM S.A. po średniej cenie 5,03 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu