Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 49/2008 z 18.11.2008

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu — Tadeusza Czichona w dniach 15-17.10. oraz 14-18.11.2008 r. łącznie 6417 akcji ATM S.A. po średniej cenie 5,23 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu