Szacunkowe wyniki skonsolidowane za 2007 r.

Raport bieżący 05/2008 z 20.01.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. podaje do wiadomości, że na podstawie aktualnie dostępnych informacji, szacuje się, że wyniki skonsolidowane ATM S.A. osiągnięte w roku 2007 będą następujące:
Przychody ze sprzedaży 260 655 tys. zł
Zysk netto ze sprzedaży 22 622 tys. zł
Zysk na działalności operacyjnej 22 557 tys. zł
Zysk brutto 24 920 tys. zł
Zysk netto 20 021 tys. zł

Szacunkowy zysk netto jest o 17% wyższy od prognozy na rok 2007 zawartej w prospekcie emisyjnym z dnia 29.06.2007 r., pomniejszonej o zysk ze sprzedaży akcji mPay S.A. (20 mln zł brutto, 16,2 mln zł netto), która nie doszła do skutku w 2007 r., o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 76/2007.

Jednocześnie informujemy, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a dokładne liczby zostaną podane w kwartalnym raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 25.02.2008 r.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu