Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 53/2008 z 18.12.2008

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu — Tadeusza Czichona w dniach 01-18.12.2008 r. łącznie 8495 akcji ATM S.A. po średniej cenie 4,72 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu