Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 07/2008 z 28.01.2008

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszami PKO/CREDIT SUISSE Akcji — fio, PKO/CREDIT Zrównoważony — fio, PKO/CREDIT Stabilnego Wzrostu — fio, PKO/CREDIT Akcji Nowa Europa — fio, PKO/CREDIT Akcji Małych i Średnich Spółek — fio o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce, na skutek którego Fundusze PKO/CREDIT SUISSE zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku nabycia w dniu 11 stycznia 2008 roku 1 678 159 sztuk akcji ATM S.A., posiadają powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Fundusze PKO/CREDIT SUISSE wynosiła 239 737 sztuk, co stanowiło 0,67% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 239 737 (0,67%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki wynosi 1 917 896 sztuk, co stanowi 5,33% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 1 917 896 (5,33%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu

Wersja do druku

Raport bieżący 07/2008 z 28.01.2008
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszami PKO/CREDIT SUISSE Akcji — fio, PKO/CREDIT Zrównoważony — fio, PKO/CREDIT Stabilnego Wzrostu — fio, PKO/CREDIT Akcji Nowa Europa — fio, PKO/CREDIT Akcji Małych i Średnich Spółek — fio o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce, na skutek którego Fundusze PKO/CREDIT SUISSE zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku nabycia w dniu 11 stycznia 2008 roku 1 678 159 sztuk akcji ATM S.A., posiadają powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Fundusze PKO/CREDIT SUISSE wynosiła 239 737 sztuk, co stanowiło 0,67% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 239 737 (0,67%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki wynosi 1 917 896 sztuk, co stanowi 5,33% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 1 917 896 (5,33%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu