Zawarcie umowy przez spółkę zależną - mPay S.A. z P4 sp. z o.o.

Raport bieżący 08/2008 z 29.01.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W dniu 29 stycznia 2008 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy mPay S.A., spółką Grupy Kapitałowej ATM S.A. a P4 sp. z o.o., operatorem sieci telefonii komórkowej Play.

Przedmiotem umowy jest uruchomienie usługi płatności mobilnych w systemie mPay dla użytkowników sieci Play. Wdrożenie usługi płatności mobilnych przez mPay umożliwi użytkownikom sieci Play dokonywanie płatności za nabywane przez nich towary i usługi za pomocą swoich telefonów komórkowych.

Play jest kolejną siecią komórkową działającą na rynku polskim, w której wdrożona zostanie usługa płatności mobilnych oferowana przez mPay SA. Od września 2007 płatności mobilne w systemie mPay SA zostały wprowadzone przez Polkomtel SA dla użytkowników sieci Plus GSM.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu