Odroczenie dywidendy za rok 2008

Raport bieżący 10/2009 z 22.04.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W raporcie bieżącym 25/2006 z 08.06.2006 Zarząd ATM S.A. ogłosił politykę dywidendy, zgodnie z którą rekomenduje corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%. Obecna sytuacja finansowa Spólki umożliwia realizację tej polityki dywidendy także w odniesieniu do zysku osiągniętego przez ATM S.A. w roku 2008. Jednakże, w związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, chrakteryzującą się utrudnieniami i wysokimi kosztami pozyskania kapitału, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu Spółki na środki finansowane niezbędne do realizacji bieżących inwestycji, Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok 2008 w całości na kapitał rezerwowy Spółki i taką decyzję będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu. Jednocześnie uważa, że jeżeli sytuacja na rynkach finansowych wróci do normy, przyszłoroczne Walne Zgromadzenie powinno rozważyć podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków z kapitału rezerwowego na wypłatę zaległej dywidendy za rok 2008.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu