Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 14/2009 z 13.05.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A., w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 12/2009 z dnia 30.04.2009 r. zawierającego projekt Uchwały nr 11 o wyborze nowej Rady Nadzorczej ATM S.A., informuje, że ING OFE zgłosił kandydaturę Pana Mirosława Panka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej podajemy przekazany nam życiorys kandydata:

Mirosław Panek — ur. 1959 r., absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor astrofizyki (PAN, 1987). Licencje maklera papierów wartościowych (1992), doradcy inwestycyjnego (1994) oraz tytuł CFA (2000). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających aktywami na rynku kapitałowym.

1994–1996 Doradca Inwestycyjny, COK Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1997–1998 Członek Zarządu, Doradca Inwestycyjny, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A.
1999–2006 Dyrektor Inwestycyjny, ING Investment Management (Polska) S.A.
2002–2006 Prezes Zarządu, INF TFI i ING Investment Management (Polska) S.A.
2006–2007 Członek Zarządu, PZU S.A.
2008 Członek Zarządu, Opera TFI

Był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994–1997), wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005–2006), członkiem Rady Nadzorczej PHF S.A. (2006–2007), przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006–2007), a od 2004 jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka KARTA.

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, że do Rady Nadzorczej ATM S.A. zgodziło się kandydować czterech obecnych członków Rady Nadzorczej, to jest Panowie: Sławomir Kamiński, Zbigniew Mazur, Tomasz Tuchołka i Jan Wojtyński. Życiorysy obecnych członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Emitenta: https://www.atm.com.pl/index.php?id=179

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu