Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 15/2009 z 15.05.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 maja 2009 roku: uchwały zawiera poniższy plik pdf.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu