Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 19/2009 z 21.05.2009

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 maja 2009 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

Tadeusz Czichon — 5 953 412 głosów, 29,41% na ZWZ, 16,54% ogółem;
Roman Szwed — 3 656 984 głosów, 18,07% na ZWZ, 10,16% ogółem;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 3 496 416 głosów, 17,27% na ZWZ, 9,71% ogółem;
Fundusze inwestycyjne PKO/CREDIT SUISSE — 1 813 435 głosów, 8,96% na ZWZ, 5,04% ogółem;
Piotr Puteczny — 1 645 000 głosów, 8,13% na ZWZ, 4,57% ogółem;
Fundusze inwestycyjne AIG — 1 150 435 głosów, 5,68% na ZWZ, 3,19% ogółem.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu