Zbycie akcji własnych

Raport bieżący 02/2009 z 06.01.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. o przeksięgowaniu w okresie 31.10-31.12.2008 roku 439 800 akcji ATM S.A. na rachunki brokerskie wskazanych pracowników ATM S.A. oraz spółek od niej zależnych, w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Zbycie akcji własnych stanowi wypełnienie postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A. zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna zbytych akcji wyniosła 417 810 zł. Zbyty pakiet stanowi 1,22% kapitału zakładowego i daje 439 800 głosów (1,22%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu