Informacja o zbyciu akcji

Raport bieżący 23/2009 z 31.07.2009

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o zbyciu przez członka Rady Nadzorczej, Tomasza Tuchołkę w dniu 24.07.2009 r. 9000 akcji ATM S.A. po średniej cenie 5,70 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu