Zbycie akcji własnych

Raport bieżący 24/2009 z 26.08.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. o przeksięgowaniu w okresie 13.07-19.08.2009 roku 306.100 akcji ATM S.A. na rachunki brokerskie wskazanych pracowników ATM S.A. oraz spółek od niej zależnych, w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Zbycie akcji własnych stanowi wypełnienie postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A. zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna zbytych akcji wyniosła 290 795 zł. Zbyty pakiet stanowi 0,85% kapitału zakładowego i daje 306 100 głosów (0,85%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu