Data Numer Raport
30.12.2010 34/2010 Korekta raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
30.12.2010 33/2010 Korekta raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 14.06.2010 r. dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
27.12.2010 32/2010 Informacja o połączeniu spółki KLK SA ze spółką ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
20.12.2010 31/2010 Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
15.12.2010 30/2010 Korekta RB 26/2010 tj. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
03.12.2010 29/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
02.12.2010 28/2010 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
29.11.2010 27/2010 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
29.11.2010 26/2010 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
15.11.2010 25/2010 Zawarcie umowy znaczącej
02.11.2010 24/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29.10.2010 23/2010 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
13.10.2010 22/2010 Zbycie i nabycie akcji własnych
16.09.2010 21/2010 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
12.07.2010 20/2010 Wybór biegłego rewidenta
01.07.2010 19/2010 Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez ATM S.A. w 2009 roku
14.06.2010 18/2010 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
14.06.2010 17/2010 Nabycie akcji własnych
02.06.2010 16/2010 Nabycie znaczących aktywów
01.06.2010 15/2010 Nabycie akcji własnychhttps://www.atman.pl/inwestor/raporty/raporty-biezace-2010/raport-biezacy-1-2010/
25.05.2010 14/2010 Nabycie akcji własnych
18.05.2010 13/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
18.05.2010 12/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
13.05.2010 11/2010 Zawarcie umowy znaczącej
12.05.2010 10/2010 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
11.05.2010 09/2010 Odkupienie akcji własnych
07.05.2010 08/2010 Uzupełnienie raportu bieżącego Spółki nr 7/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.
14.04.2010 07/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
14.04.2010 06/2010 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2009
22.01.2010 05/2010 Zawarcie umowy znaczącej
18.01.2010 04/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku
08.01.2010 03/2010 Sprostowanie raportu bieżącego nr 2/2010
07.01.2010 02/2010 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
05.01.2010 01/2010 Informacja o nabyciu akcji