Uzupełnienie raportu bieżącego Spółki nr 7/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Raport bieżący 08/2010 z 07.05.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 12 maja 2010 roku: uchwały wraz z załącznikami zawiera poniższy plik pdf.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu