Raport bieżący 13/2010 z 18.05.2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2010 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Tadeusz Czichon — 5 956 887 głosów, 36,4% na ZWZ, 16,4% ogółem;
2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 3 400 000 głosów, 20,8% na ZWZ, 9,4% ogółem;
3. Roman Szwed — 3 381 904 głosów, 20,7% na ZWZ, 9,3% ogółem;
4. Piotr Puteczny — 1 645 000 głosów, 10,1% na ZWZ, 4,5% ogółem.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu