Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 18/2010 z 14.06.2010

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Prokurenta Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A. w ramach których Prokurent w okresie od 11 stycznia 2010 do 10 czerwca 2010 roku dokonał zbycia łącznie 2481 szt. akcji po średniej cenie 8,94 zł.

Miejsce transakcji: GPW w Warszawie

Tryb zawarcia transakcji: sesyjna zwykła.

Łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5000 euro.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu