Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 21/2010 z 16.09.2010

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji pakietowej na akcjach ATM S.A. w ramach której Prezes Zarządu Roman Szwed w dniu wczorajszym tj. 15.09.2010 roku sprzedał 100.000 akcji po cenie 8,70 zł za jedną akcję. Roman Szwed jednocześnie poinformował, że zbycie akcji było związane z jego osobistymi potrzebami finansowymi i nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzać dalszych transakcji na akcjach ATM S.A.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu