Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 24/2010 z 02.11.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. przekazuje treść raportu w załączonym pliku.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu