Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 26/2010 z 29.11.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 listopada 2010 roku: uchwały zostały zawarte w poniższym pliku pdf.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu