Korekta RB 26/2010 tj. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 30/2010 z 15.12.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia korektę do treści raportu nr 26/2010 w zakresie uzupełnienia informacji o procentowym udziale głosów w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2010 roku oraz wyników głosowania nad wyborem Przewodniczącego NWZ.

Za przyjęciem uchwały nr 1/2010 oddano 1.835.418 głosów tj. 42,34 % głosów na NWZ, czyli 5,05% ogólnej liczby głosów. Wstrzymało się 2.500.000 głosów tj. 57,66% głosów na NWZ, czyli 6,88% ogólnej ilości głosów.

Za przyjęciem uchwały nr 2/2010 oddano 1.835.418 głosów tj. 42,34 % głosów na NWZ, czyli 5,05% ogólnej liczby głosów. Wstrzymało się 2.500.000 głosów tj. 57,66% głosów na NWZ, czyli 6,88% ogólnej ilości głosów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano 4.335.418 głosów, t.j. 100% głosów na NWZ, czyli 11,93 % ogólnej ilości głosów. Walne Zgromadzenie w zakresie tego wyboru nie podejmowało uchwały.

Nie powołano komisji skrutacyjnej i nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w raporcie nr 26/2010, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu