Korekta raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 34/2010 z 30.12.2010

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. Zarząd ATM S.A. informuje, że Prokurent Spółki dokonał zbycia akcji ATM S.A. w następujących dniach:

  • w dniu 14.06.2010 r. dokonał zbycia łącznie 519 szt. akcji po cenie 9,10 zł,
  • w dniu 09.07.2010 r. dokonał zbycia łącznie 10 szt. akcji po cenie 8,95 zł,
  • w dniu 12.07.2010 r. dokonał zbycia łącznie 290 szt. akcji po cenie 8,99 zł,
  • w dniu 29.07.2010 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 8,70 zł,
  • w dniu 1.12.2010 r. dokonał zbycia łącznie 600 szt. akcji po cenie 10,50 zł,
  • w dniu 02.12.2010 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 10,85 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu