Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

Raport bieżący 04/2010 z 18.01.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za IV kwartał 2009 r. — 25 lutego 2010 r.
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2010 r. — 12 maja 2010 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2010 r. — 15 listopada 2010 r.

Raporty półroczne:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym — 31 sierpnia 2010 r.

Raporty roczne:

  • Raport roczny za 2009 rok — 30 kwietnia 2010 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok — 30 kwietnia 2010 r.

Zarząd ATM S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu