Data Numer Raport
28.11.2011 17/2011 Plan podziału Emitenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu
05.07.2011 16/2011 Zbycie i nabycie akcji własnych
05.07.2011 15/2011 Zamiar podziału Emitenta – korekta
29.06.2011 15/2011 Zamiar podziału Emitenta
29.06.2011 14/2011 Wybór biegłego rewidenta
03.06.2011 13/2011 Korekta Raportu Kwartalnego za I kwartał 2011
30.05.2011 12/2011 Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez ATM S.A. w 2010 roku
30.05.2011 06/2011 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki – Korekta
20.05.2011 11/2011 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
19.05.2011 10/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
19.05.2011 09/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
17.05.2011 08/2011 Korekta raportu bieżącego numer 7/2011 z dnia 16.05.2011 dotyczącego Uchwały o wypłacie dywidendy podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki
16.05.2011 07/2011 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
16.05.2011 06/2011 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
02.05.2011 05/2011 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 27.04.2011
27.04.2011 04/2011 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 19.04.2011
19.04.2011 03/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
25.02.2011 02/2011 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2010
11.01.2011 01/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku