Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Raport bieżący 01/2011 z 11.01.2011

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2010 r. — 25 lutego 2011 r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2011 r. — 13 maja 2011 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2011 r. — 14 listopada 2011 r.

Raporty półroczne:
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym — 31 sierpnia 2011 r.

Raporty roczne:
Raport roczny za 2010 rok — 29 kwietnia 2011 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok — 29 kwietnia 2011 r.

Zarząd ATM S.A. informuje ponadto, iż na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu